Kiến thức về phân bón

CÔNG NGHỆ NANO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG NÔNG NGHIỆP

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐍𝐀𝐍𝐎 - Ứ𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏 🍃 #Công_nghệ_NANO (tiếng Anh: #nanotechnology ): là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị...

21/05/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: