Kinh nghiệm trồng trọt

HẠN

#NHẤT_NƯỚC_NHÌ_PHÂN_TAM_CẦN_TỨ_GIỐNG 𝐂𝐇Ú𝐍𝐆 𝐓𝐀 𝐂Ù𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀𝐔 𝐁À𝐍 𝐕Ề 𝐕Ấ𝐍 ĐỀ "𝐇𝐀̣𝐍"!!! #HẠN : là hiện tượng xảy ra khi cây bị thiếu nước, do bị thiếu nước mà lượng nước hút vào cây không bù đắp được...

05/06/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: