KỸ THUẬT TẠO LẠI TÁN CÀ PHÊ VỐI BẰNG CHỒI VƯỢT

KỸ THUẬT TẠO LẠI TÁN CÀ PHÊ VỐI BẰNG CHỒI VƯỢT

11/03/2019

   -   

VŨ TUẤN THANH

   -   

0 Bình luận

KỸ THUẬT TẠO LẠI TÁN CÀ PHÊ VỐI BẰNG CHỒI VƯỢT

KỸ THUẬT TẠO LẠI TÁN CÀ PHÊ VỐI BẰNG CHỒI VƯỢT

1. Đặc điểm của cành mọc ra từ thân chính của cây cà phê vối.

- Cành mọc ra từ thân chính (cành thân chính) của cây cà phê vối là cành chỉ mọc một lần duy nhất trong đời cây cà phê vối, nếu cành  này bị hỏng thì cây cà phê vối không bao giờ ra cành từ thân chính nữa mà nó chỉ ra chồi vượt.

- Chồi vượt nếu để nó mọc tự nhiên thì nó sẽ vườn dài và cho năng suất thấp, thậm chí không cho năng suất.

 

 

 

 

2. Đặc điểm cây cà phê vối sau khi bị hỏng cành thân chính

Hình bên là cây cà phê vối bị hỏng gần như hoàn toàn cành mọc ra từ thân chính (cành thân chính), việc cành thân chính bị hỏng sẽ làm tán cây cà phê không đều, năng suất cà phê giảm đi đáng kể do không có cành thân chính để đẻ ra cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 ….

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cách phục hồi lại tán cà phê sau khi bị hỏng cành thân chính

Bước 1:

- Tại vị trí cành thân chính bị hỏng ta chọn một chồi vượt để làm chồi phục hồi lại tán cà phê vối.

- Chồi vượt được chọn làm chồi phục hồi lại tán cà phê vối phải là chồi đã có mầm mọc ra từ nách lá của chồi vượt (hình bên)

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2:

Ngắt đỉnh đọt chồi vượt và trừ lại hai mầm mọc ra từ nách lá chồi vượt để nuôi thành 1 cặp cành mới, cặp cành này sau này sẽ tương đương với cặp cành thân chính 

Lưu ý: thời điểm để chồi vượt để làm cơ sở phục hồi lại tán cà phê vối là vào khoảng tháng 2 – 3 dương lịch

 

 

 

 

 

4. Kết quả sau khi tái tạo lại cành thân chính

Hình ảnh một cặp cành của chồi vượt được tái tạo lại tương đương như một cặp cành thân chính, cặp cành này cũng đang ra những cành cấp 1, những cặp cành cấp 1 này khi phát triển hoàn thiện sẽ làm tán cây cà phê vối sum suê trở lại

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: